Dagopvang:

De dagopvang van Kids Talent richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar. In deze 4 jaar ontwikkelen kinderen zich motorisch, cognitief en sociaal - emotioneel ontzettend snel. Wij spelen als dagopvang goed in op deze ontwikkeling. Er wordt met horizontale groepen (kinderen spelen in een groep met leeftijdsgenootjes) gewerkt, we hebben 1 babygroep en 2 peutergroepen.

We werken volgens de principes van VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en bereiden de kinderen spelenderwijs zo goed mogelijk voor op de basisschool. Elke maand hebben we een thema en en worden er veel passende en leuke activiteiten met de kinderen gedaan, zoals knutselen, boekjes lezen, zingen, dansen enz. Natuurlijk spelen we ook elke dag buiten.

Het peuterprogramma wordt in alle weken van het jaar geboden. U kunt zelf aangeven welke dagen en tijden u uw peuter zou willen brengen, geen gedoe met vaste middagen en ochtenden. U kunt zelf per week plannen hoe u de opvang zou willen hebben.

We registreren de ontwikkeling van de kinderen in het programma KIJK! en bespreken dit met de ouders tijdens de ouderavond. Deze registratie wordt ook gebruikt als overdrachtsinstrument naar de toekomstige basisschool.

http://www.kidstalent.nl/dagopvang.php