Onderwijskwaliteit

De onderwijsinspectie heeft vertrouwen in openbare basisschool De Sleutelaar in Bladel. Dit betekent dat het onderwijs van De Sleutelaar van goede kwaliteit is. Natuurlijk krijgen wij als school ook een rapport. Wilt u dit lezen? Zoek dan op de website van de onderwijsinspectie op 'Openbare basisschool De Sleutelaar'.
 
Cito Eindtoets: 
Ook op OBS De Sleutelaar maken de leerlingen in groep 8 de landelijke Cito Eindtoets. Deze toets meet wat een kind geleerd heeft in vergelijking met andere leerlingen uit groep 8. Op basis van hun score adviseren wij leerlingen over het best passende brugklastype.