OBS De Sleutelaar en Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken betekent dat iedere leerling zijn eigen leerdoelen heeft. Die leerdoelen stelt de leerkracht vast door te letten op:
  • hoe een kind zijn werk doet;
  • hoe een kind zich gedraagt in de klas;
  • welke score een kind haalt bij toetsen.
Zo behaalt de leerling de leerdoelen makkelijker en sneller omdat ze op hem zijn afgestemd en dus realistisch zijn. Dit vergroot het plezier in leren en het succes op de basisschool en straks op de middelbare school.
 
Extra oefenen of meer uitdaging
De Sleutelaar bekijkt continu of leerlingen evengoed presteren als hun leeftijdsgenootjes op andere basisscholen. Presteert een leerling boven of onder het gemiddelde? Dan passen wij zijn lesstof aan. Bijvoorbeeld door extra rekenwerk op te geven om zo meer te oefenen. Of we geven juist extra uitdagende opdrachten als blijkt dat een leerling veel meer kan dan de standaard rekenmethode.
 
Eisen van de overheid
Dankzij opbrengstgericht leren bereiden wij leerlingen beter voor op de middelbare school. We voldoen daarmee aan de eisen die de overheid stelt. De basisschool moet de kans op
succes van de leerlingen namelijk zo groot mogelijk maken door goed onderwijs aan te bieden. En dat doen wij natuurlijk graag!
 
Nieuwe term, oud concept
Opbrengstgericht werken is eigenlijk niets nieuws. Vroeger heette het 'adaptief onderwijs'. Basisscholen moeten altijd goed kijken naar wat een leerling móet leren en wat een leerling kán leren.

Artikel in de PC 55 op 29 februari 2012 over opbrengstgericht werken